ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ

«Алпея Словенія»

(надалі за текстом – Офіційні правила)

 м. Київ                                                                                                                         cічня 2019 року

 1.       Організатор акції.

1.1.    Організатором акції «Алпея Словенія» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «СК-РІТЕЙЛ» (надалі за текстом – ТОВ «СК-РІТЕЙЛ», Організатор).

2.       Територія проведення і тривалість Акції.

2.1.    Акція проводиться на території України, окрім АР Крим.

 3.       Період проведення Акції (для Учасників):  

3.1.       Початок: 01.01.2019 року.

3.2.       Закінчення: 31.12.2019 року.

3.3.       Інформаційна підтримка Акції: на сайті www.telemedia.ua

 Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних правил Акції здійснюється на сайті www.telemedia.ua (надалі – Офіційний сайт Організатора).

 4.       Право на участь в Акції, Учасники Акції.

4.1.      В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту – «Учасники» або «Учасники Акції»).

УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній неповнолітні, обмежено дієздатні і недієздатні особи.

 5.       Права Учасників Акції.

5.1.      Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та громадянською позицією Учасників.

5.2.      Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід реалізації Акції на Офіційному сайті Організатора.

5.3.      Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку.

5.4.      Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих.

5.5.      Учасники Акції мають право на визначення власної міри їх активності в Акції.

 6.       Порядок участі в Акції

6.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п.4.1. та належним чином виконала усі умови цих Правил.

6.2. Учасники акції, запрошені до участі в акції, одержують інформацію через рекламу в поштових розсиланнях Організатора, шляхом усного сповіщення, за допомогою інтернет-ресурсів, смс-розсилки та телебачення, що включають в себе інформацію рекламного характеру. Дана акція не є лотереєю, грою, конкурсом, або публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні глави 78 Цивільного кодексу України, і направлена на підвищення впізнаваності та лояльності до ТМ «Alpeja».

6.3. Для участі в Акції Учаснику необхідно зателефонувати за номером, вказаним в інформаційному повідомленні, та зареєструватися як Учасник Акції. Номери, за якими здійснюється реєстрація Учасників Акції, є стаціонарними міськими номерами. Дзвінки зі стаціонарних номерів по м. Києву безкоштовні, з інших міст України – згідно з тарифами послуг зв’язку.

7.       Акційна пропозиція:

7.1.      Акція надає можливість придбати продукцію ТМ "Альпея" із застосуванням одного з наступних акційних умов:

- придбати один продукт ТМ "Альпея" зі знижкою, зазначеної в рекламному повідомленні;

- придбати три продукти ТМ "Альпея", зі знижкою яка дорівнює вартості одного продукту з чека з найменшою ціною.

Кількість акційних виробів обмежено. Знижки по Акції не сумуються з іншими акційними пропозиціями, знижками, які діють в даний період.  

8.       Порядок і терміни отримання Подарунків Акції:

8.1.      Кожен Учасник акції отримує Подарунок, за умови надання наступної інформації для відправлення Подарунку: контактний номер телефону та поштову адресу, на яку йому буде надіслано Подарунок за рахунок Організатора Акції.

8.2.      Оподаткування вартості Подарунків Акції, проводиться відповідно до чинного  законодавства України.

8.3.      У разі письмової відмови від Подарунку з боку Учасника Акції, що має право на отримання відповідного Подарунку, Організатор на свій розсуд визначає спосіб розпорядження таким Подарунком.

 9.   Прикінцеві положення.

9.1.  Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставини.

9.2.  У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.3.  Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті www.telemedia.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.

9.4.  Приймаючи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими  Офіційними правилами Акції «Алпея Словенія», і свою повну та безумовну згоду з ними. Участь в Акції не дає права на одержання від  Організатора будь-якої компенсації.

9.5.   Учасники акції при реєстрації надають згоду на обробку та зберігання таких персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові; номер телефону та поштова адреса в такій формі, з визначенням мети обробки та використання персональних даних, що не суперечить чинному законодавству України.

9.6.  Учасники Акції в силу беззастережного та безвідкличного дозволу, наданого на умовах цих Офіційних Правил, не мають права в майбутньому заперечувати та/або оскаржувати використання та обробку наданих ними персональних даних, інформації та матеріалів Організатору Акції.

Гарантии качества

Доставка   Доставка   Доставка    
Гарантии качества. Сервисная поддержка   Отслеживание товара при доставке   На сайте только сертифицированные товары!    
             
Каталог Телмоне - напрямок здорового життя тел. (044) 364-07-53 Работаем в будни с 10:00 до 18:00