ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Наведений нижче текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://telmone.com/ru/, що має назву надалі «Інтернет-магазин», і користувачем послуг Інтернет-магазину, що має назву надалі «Покупець», і визначає умови купівлі-продажу товарів Покупцем через сайт інтернет-магазину.

 

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

 

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин – Telmone, заснований відповідно до Законодавства України, розміщеним в мережі Інтернет за адресою https://telmone.com/ru/

2.2.Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

2.3. Покупець - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Інтернет-магазину, яка розміщує замовлення на пошук, комплектацію та резервування Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа / фізична особа- підприємець.

2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на пошук, комплектацію та резервування Товарів, для подальшого їх викупу Покупцем.

2.5. Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://telmone.com/ru/ , і містить всі ознаки публічної оферти з пошуку, комплектації і резервування Товарів обраних Покупцем на сайті.

2.8. Особистий кабінет - простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, в якому відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

 

3. Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

 

 

4. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Реєстрація потрібна для оформлення замовлення на сайті, оброблення та підтвердження за вказаним номером телефону впродовж 24 годин.

4.3. При реєстрації Покупець вводить такі дані:

· Ім'я, прізвище

· Номер телефону

· Адреса електронної пошти

4.4. Покупець зобов'язується надати відповідну достовірну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний.

4.6. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.7. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.8. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

 

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів у віртуальний кошик  і натискаючи кнопку «В кошик» та вводячи номер телефону та своє ім’я.

5.2. Інформація про товар, його ціна та характеристики зазначається на Сайті та в разі потреби оновлюється Продавцем.

5.3. З метою отримання будь-якої необхідної, доступної, достовірної інформації про Товар або Продавця, з будь-яких причин не розміщеної на Сайті, Покупець може звернутися до Менеджерів компанії і отримати необхідну для нього інформацію.

5.4. Замовлення Покупцем Товару,  в інформації щодо якого було допущено, помилку, зокрема, якщо помилка була допущена щодо ціни Товару, є неукладеним та не створює для Продавця та Покупця обов’язків щодо купівлі-продажу цього Товару, якщо Сторони не домовляться про інше. У цьому разі Продавець може скасувати замовлення Покупця та повернути грошові кошти сплачені за Товар ( якщо Товар був оплачений Покупцем) або запропонувати Покупцю сплатити коректну суму вартості даного Товару.

5.5. Здійснюючи замовлення, Покупець підтверджує, що він погоджується з умовами придбання замовленого ним Товару, викладеними в цьому Договорі , ознайомлений з інформацією про Товар, в обсязі, достатньому для придбання даного Товару.

5.6. Після оформлення замовлення Покупцеві повідомляється номер замовлення шляхом направлення його на електронну пошту та/або на номер мобільного телефону та/або  здійснюється у інший спосіб, визначений Продавцем.

5.7. У разі виявлення неможливості виконання замовлення Покупця, Продавець може відхилити замовлення, в тому числі після його підтвердження, направивши Покупцю відповідне повідомлення на електронну пошту та / або на номер мобільного телефону та/або в інший спосіб, визначений Продавцем. В такому випадку права і обов’язки сторін, пов’язані з купівлею-продажем, доставкою і передачею замовленого Товару Покупцю та його оплатою, припиняються.

 

6. Порядок оплати

6.1. Оплата Покупцем замовленого Товару здійснюється в національній валюті під час отримання ним Товару

6.2. При не надходженні коштів, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

7. Умови доставки замовлення

7.1. Покупець обирає спосіб доставки замовленого Товару з варіантів, запропонованих на Сайті Продавця.

7.2. Разом із Товаром Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

7.2. Строк та умови доставки Товару визначаються відповідною службою доставки в залежності від обраного Покупцем способу доставки.

7.3. При поверненні Товару Покупцем вартість доставки поверненню не підлягає.

7.4. Замовлення вважається виконаним, а право власності на Товар та пов’язані з ним ризики, в тому числі знищення та/або пошкодження Товару, переходять від Продавця Покупцеві в момент фактичної передачі Покупцеві Товару, що підтверджується підписом Покупця у відповідному документі, що підтверджує передачу Товару Покупцеві.

 

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору;

-  виправляти на Сайті допущені помилки, змінювати або оновлювати інформацію про Товар в будь-який час.

8.2. Продавець зобов'язаний:

- надати Покупцеві всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця)відповідно до норм чинного законодавства;

- надіслати Покупцеві замовлений Товар у вибраний ним спосіб

8.3. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;

- надати Продавцю відповідну інформацію, необхідну для виконання ним замовлення;

- перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар;

- в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції;

- користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;

- з метою запобігання негативним для Покупця наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

 

8.4. Покупець має право:

- отримати необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця);

- отримати належну якість замовленогоТовару та якість обслуговування;

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- відмовитись від замовлення;

- умови повернути Товар на умовах цього Договору;

- а також інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів.

 

9. Умови повернення

9.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться на підставі заяви про повернення Товару згідно чинного законодавства України у період 14 днів за умови:

-       товар не був у експлуатації;

 

-       цілісність комплекту та упаковки не порушена;

 

-       наявний документ, який підтверджує оплату;

9.2. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

9.3.  Товар, що постачається в індивідуальній упаковці (упаковці виробника), підлягає поверненню у цій же упаковці. При відправці така упаковка має бути додатково упакована Покупцем для збереження її цілісності та зовнішнього вигляду.

9.4.  Продавець має право відмовити в прийманні товару, якщо при поверненні Покупцем він був запакований неналежним чином, внаслідок чого на індивідуальній упаковці залишилися сліди та / або пошкодження (подряпини, зім’ятості,  додаткова фіксація скотчем вантажу та / або супровідних документів та ін.) – як товару, товарний вигляд якого не збережений Покупцем.

9.5. У разі надсилання Покупцем для повернення товару, що був ним отриманий раніше, який не відповідає номеру замовлення (підмінений), має неповну комплектацію, не має всіх документів, не упакований належним чином, якісний товар має сліди використання чи пошкоджену упаковку, щодо товару пропущений строк для повернення або гарантійний строк (залежно від пред’явленої вимоги Покупця), підстави для повернення товару не підтвердились, повернення товару не приймається, а плата за такий товар не підлягає поверненню.

10. Конфіденційність і захист персональних даних

10.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

10.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06 .2010 р

10.3. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

10.4. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

10.5. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися із заявою в службу підтримки. В цьому випадку Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

10.6. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

10.7. Покупець надає згоду на отримання від Інтернет-магазину та третіх осіб повідомлення за допомогою функціоналу Viber, щодо продукції, акцій та іншої інформації від TELMONE.

 

11. Інформаційні повідомлення

11.1. Реєструючись на Сайті, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) і електронної пошти.

 

12. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

12.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

12.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

12.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати вторинні документи та ін.

 

13. Інші умови

13.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

13.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

13.3. Всі суперечки, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

13.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті

 

Гарантии качества

Доставка   Доставка   Доставка    
Гарантии качества. Сервисная поддержка   Отслеживание товара при доставке   На сайте только сертифицированные товары!    
             
Каталог Телмоне - напрямок здорового життя тел. (044) 364-07-53 Работаем в будни с 10:00 до 18:00