ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Кешбек 100%»

 1.  Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції.

1.1. Організатором Акції «Кешбек 100%» є Товариство з обмеженою відповідальністю «СК-РІТЕЙЛ» (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: 04053 м. Київ, Вознесенський узвіз, буд. 14.

1.2. Організатор має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

 2. Учасники Акції та територія її проведення.  

2.1. Акція проводиться по всій території України, за винятком окупованих територій, в тому числі території Автономної Республіки Крим, територій, які вийшли з-під контролю органів влади України, зон/районів воєнних або бойових дій, зон воєнних або збройних конфліктів, території проведення антитерористичної операції, території проведення операції об’єднаних сил.

2.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції (надалі - Правила), що викладені нижче (надалі – «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб заборонена.

2.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

3. Строк проведення (тривалість) Акції.

3.1. Акція триває з 01.08.2020 по 20.01.2021 року включно (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» або «Акційний Період»).

4. Продукція, яка бере участь в Акції.

 4.1. В Акції бере участь вся продукція Організатора, яка замовлена на сайтіhttp://telmone.com, через оператора Сall-центру та оплачена готівкою у відділенні УкрПошти. Учасником Акції стає споживач, який вказав свій номер телефону при замовленні продукції під час дії Акції, яка триває  з 01.08.2020 по 20.01.2021 року

4.2. При оформленні замовлення на телефон учасника надходить повідомлення з підтвердженням: з сумою оплати та ID номером замовлення.

4.3. В Акції приймає участь кожне замовлення з ID номером.

5. Фонд заохочень Акцій

5.1. Заохоченням Акції «Кешбек 100%» (надалі – Заохочення Акції) є повернення переможцю Акції коштів в розмірі 100% від вартості покупки/покупок здійснених ним протягом одного місяця в Акційний період. В разі повернення переможцем Акції придбаного ним товару у відповідності до чинного законодавства, грошові кошти які підлягають поверненню, не включаються до суми Заохочення Акції. 

5.2  Фонд Заохочень Акції обмежений розміром та кількістю повернень коштів відповідно до пункту 5.1. даних Правил. 

5.3. Відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю та кількістю Заохочень Акції, передбачених цими Правилами.

5.3.  Організатор залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому пунктом 10.2. цих Правил

5.5. Організатор забезпечує одержання (виплату) Заохочень Акції Переможцями Акції. Дотримання вимог законодавства України щодо оподаткування вартості доходів в результаті отримання Заохочень Акції забезпечується Організатором Акції відповідно до вимог законодавства України.

 

6. Умови участі в Акції.

6.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п.2.2. та належним чином виконала усі умови цих Правил.

6.2. Учасники акції, запрошені до участі в акції, одержують інформацію через рекламу в поштових розсиланнях фірми, через рекламу на телебаченні, в Інтернеті, шляхом усного сповіщення та смс-розсилки, що включають в себе інформацію рекламного характеру. Дана акція не є лотереєю, грою, конкурсом, або публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні глави 78 Цивільного кодексу України, і направлена на підвищення попиту клієнтів на товари фірми. Під словом «акція» розуміється – визначення переможця у розіграші заохочення, що є інструментом дослідження попиту споживачів для рекламних кампаній, які проводяться шляхом прямої адресної пропозиції.

6.3 Для участі в Акції учаснику необхідно:

6.3.1. Замовити і повністю оплатити будь-яку кількість товарів на сайтіhttp://telmone.comв період проведення Акції з 01.08.2020 по 20.01.2021 р. на будь-яку суму, щоб претендувати на заохочення в Акції “Кешбек 100%” 

6.3.3. В повному обсязі оплатити замовлені товари та зберігати повідомлення з ID номером, протягом всього терміну проведення Акції.

6.3.4. Кожен рахунок, що підтверджує придбання продукції в Акційний Період, реєструється та присвоюється йому порядковий (ID номер замовлення).

6.4.  ID номер, що підтверджує придбання Акційної Продукції в Акційний Період, буде вважатися таким, що приймає участь в Акції за умови,що товар, який оплачений та отриманий не був повернений споживачем у встановлені законодавством терміни.

7. Порядок визначення Переможця Акції, що здобуде право на отримання заохочень.

7.1. Акція триває з 01.08.2020 по 20.01.2021 р., щомісяця 3-го числа о 15:00 обирається один переможець (ID номер замовлення). Визначення переможця по датам:

  • 03.09.2020 р. о 15:00 

  • 05.10.2020 р. о 15.00 

  • 03.11.2020 р. о 15:00

  • 03.12.2020 р. о 15:00

  • 04.01.2021 р. о 15:00

  • 03.02.2021 р. о 15:00

Щомісяця через сервіс https://www.random.org/ визначається один Переможець методом генерації випадкових чисел за випадковим збігом з ID номером замовлення, який приймає участь в Акції.

7.2. Визначення Переможця відбуватиметься щомісяця 3-го числа (якщо третє число випадає на, вихідні чи святкові дні, переможець визначається в перший робочий день робочого тижня), час проведення с 15:00-16:00 години.

7.3. У разі визначення Учасника Акції як такого, що має право на отримання заохочень, передбаченого у п. 5.1. (надалі - Переможець) цих Правил, Переможця Акції буде повідомлено телефонним дзвінком на номер телефону, який Учасник Акції залишив при замовленні товару. Якщо Переможець упродовж 5 календарних днів не зв’язується з Організатором Акції, Організатор вправі обрати нового Переможця. 

7.4. Результати визначення Переможця Акції, який здобув право на отримання призу, передбаченого п.5.1. цих Правил, оформляються письмово у вигляді Протоколу визначення Переможця Акції. Протокол визначення переможця Акції підписують голова та члени Комісії з визначення переможця Акції, склад якої затверджується внутрішнім розпорядчим документом Організатора.

7.5. Якщо Переможець, який здобув право на отримання заохочень, не виконав зазначені умови у п. 8.1 Правил, він вважається таким, що відмовився від заохочень, та втрачає право на його отримання і не може претендувати на отримання заохочень, внаслідок цього не має права на одержання будь-якої компенсації від Організатора Акції.

7.6. Результати визначення Переможця Акції, який отримує право на отримання заохочень, є остаточними й оскарженню не підлягають.

8. Умови отримання заохочень.

8.1. Учасник Акції, який здобув право на отримання заохочень протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про право на заохочень, повинен надати Замовнику копії таких документів: копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією), копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків).

8.2. Заохочення Акції здійснюється у строк не пізніше, ніж через місяць після завершення Строку проведення Акції шляхом перерахування (Заохочення Акції) грошових коштів на картковий рахунок Переможця.

8.3. Для отримання заохочень Переможець повинен:

  • зберегти СМС повідомлення з ID номером замовлення

  • надати контактні дані та реквізити банку для перерахування Організатором грошових коштів Переможцю акції.

8.4. У випадку ненадання Переможцем Акції документів зазначених в п. 8.1 або відмови від підписання вказаних вище документів, буде вважатись, що Переможець відмовився від отримання заохочень.

8.5. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасником Акції, який здобув право на отримання заохочень, передбачених п.5.1. цих Правил, скористатися цими заохоченнями з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, в тому числі у зв’язку з відсутністю у нього необхідних документів, через вади та проблеми зі здоров'ям Учасника Акції, через проблеми з його фізичним чи психічним станом, через особливості віросповідання Учасника Акції, а також у разі неможливості зв’язатися з Переможцем Акції протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту визначення його Переможцем Акції за телефоном, який вказаний учасником Акції при замовленні товару.

8.6. Переможець за власний рахунок несе будь-які витрати пов’язані з отриманням Заохочень Акції. Такі витрати не підлягають компенсації з боку Організатора.

8.7. З суми заохочень утримуються передбачені діючим законодавством України податки та збори.

 

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції .

9.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних правил та умов Акції на Інтернет-сайті http://telmone.com

10. Інші умови

10.1. Заміна заохочень будь-яким іншим благом чи заміна заохочень на будь-які інші заохочення не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягає.

10.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

10.3. Організатор залишає за собою право в межах акцій проводити додаткові акції, при цьому найменування, кількість, розмір речових та/або грошових заохочень визначається на його розсуд.

10.4. Організатор не несе відповідальності за:

- достовірність наданої Учасником Акції інформації щодо їх персональних даних.

- неотримання Учасником Акції заохочень з причини зазначення Учасником Акції неправильної та/ неповної та/або не оновленої адреси.

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасником Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

10.5. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатор обставини.

10.6. Організатор Акції не несе відповідальність за виконання зобов'язань опублікованих в цих правилах, в тому числі, стосовно заохочень, передбаченого п. 5.1 цих Правил, у разі, коли Переможець Акції, що отримав право на заохочення, не надав документи зазначені в п. 8.1 даних Правил впродовж 5 (п’яти) календарних днів після отримання інформації про виграш, а також у разі неможливості зв’язатися з Переможцем та повідомити про заохочення впродовж 5 (п’яти) календарних днів після визначення Переможця Акції. Заохочення видається лише у разі виконання Переможцем Акції, що здобув право на отримання заохочень, усіх вимог передбачених цими правилами Акції.

10.7. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

10.8. Обов’язки з виплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

10.9. Переможець Акції, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.10. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції, вірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

10.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку своїх персональних даних у базі персональних даних Організатора Акції,  у визначений Законом України «Про захист персональних даних» спосіб, з  необмеженим строком, з метою виконання замовлення, отримання товарів, інформаційних матеріалів, рекламних та спеціальних, комерційних пропозицій, дослідження ринку, участі в акційних програмах Організатора (або його комерційних партнерів), а також на передачу на обробку своїх персональних даних третім особам, розпоряднику бази  персональних  даних,  яким можуть передаватись такі дані відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних». Своєю участю в акції Учасник підтверджує своє ознайомлення з правами, передбаченими Законом України  «Про захист персональних даних».

10.12. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, фото, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

10.13. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

10.14. Кореспонденція надсилається Організатору за адресою – 02300 а/c 51 ТОВ «СК-РІТЕЙЛ»

  

 
Гарантии качества

Доставка   Доставка   Доставка    
Гарантии качества. Сервисная поддержка   Отслеживание товара при доставке   На сайте только сертифицированные товары!    
             
Каталог Телмоне - напрямок здорового життя тел. (044) 364-07-53 Работаем в будни с 10:00 до 18:00