Новини

Акція ПОВЕРНЕННЯ БОНУС-БАНКНОТИ

04.06.15

ПРАВИЛА АКЦІЇ

«Повернення бонус-банкноти, Літо 2015»

 

  1. 1.                   Замовник та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції.

 

1.1. Акція «Повернення бонус-банкноти, Літо 2015» не є лотереєю, грою, конкурсом, або публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні глави 78 Цивільного кодексу України, і направлена на підвищення попиту клієнтів на товари. Під словом «акція» розуміється – визначення переможців у розіграші різноманітних заохочень, що є інструментом дослідження попиту споживачів для рекламних кампаній, які проводяться шляхом прямої адресної пропозиції.

1.2. Замовником Акції Повернення бонус-банкноти, Літо 2015» є Товариство з обмеженою відповідальністю «СКИД» (надалі – «Замовник»). Місцезнаходження Замовника: 04655, м. Київ, вул. Чорноморська, 1, код ЄДРПОУ 38358817.

1.3. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Реклам-І-Ко»,  (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 01103, м.Київ,  вул. Кіквідзе, 13-В, офіс 28,

код ЄДРПОУ 38005953.

1.4. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

 

2. Учасники Акції та територія її проведення. 

 

2.1. Акція проводиться по всій території України 

2.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України, які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції (надалі - Правила), що викладені нижче (надалі – «Учасники Акції»).

2.3. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Замовника, Виконавця та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).


3. Строк проведення (тривалість) Акції.

 

3.1. Акція триває з 04.06.2015 р. по 27.08.2015 р. включно (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції» або «Акційний Період»).

 
4. Продукція, яка бере участь в Акції (Акційна продукція).


4.1. В Акції бере участь вся продукція торгової марки «Телемедіа», замовлена та оплачена  учасником Акції будь-яким чином в термін, що дорівнює Тривалості Акції.

 

5. Фонд  Заохочень Акції.


5.1. Фондом Заохочення в Акції є готівкова сума 20 000 гривень.

5.2. Відповідальність за нарахування та сплату податку на прибуток фізичних осіб - переможців Акції несе Виконавець.

5.3. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить зазначену вище суму. Відповідальність Замовника та Виконавців Акції не виходить за межі вартості Заохочення, передбаченого п.5.1. цих Правил.

5.4. Замовник Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.10.2 цих Правил.

 

6. Умови участі в Акції.


6.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п.2.2. та належним чином виконала усі умови цих Правил.

6.2. Учасники акції, запрошені до участі в акції, одержують інформацію через рекламу в поштових розсиланнях фірми, через рекламу на телебаченні, в Інтернеті, шляхом усного сповіщення та смс-розсилки, що включають в себе інформацію рекламного характеру. Дана акція не є лотереєю, грою, конкурсом, або публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні глави 78 Цивільного кодексу України, і направлена на підвищення попиту клієнтів на товари фірми. Під словом «акція» розуміється – визначення переможця у розіграші заохочення, що є інструментом дослідження попиту споживачів для рекламних кампаній, які проводяться шляхом прямої адресної пропозиції.

6.3 Для участі в Акції учаснику необхідно зателефонувати до «Телемедіа» в строк проведення, щоб претендувати на Заохочення в Акції: один з дванадцяти Призів – готівкову суму 1 643 гривні. Заповнити та надіслати анкету зі згодою на участь в Акції.


7. Порядок визначення Переможця Акції, що здобуде право на отримання заохочення.

 

7.1. Визначення Переможців Акції, які здобуває право на отримання Заохочень, відбуватиметься на території місця знаходження Виконавця, спільною комісією Замовника та Виконавця Акції, шляхом випадкової вибірки з анкет Учасників Акції, які надали заповнені анкети до участі в Акції відповідно умовам зазначеним у п. 6 цих Правил. В результаті, буде визначено 12 (дванадцять) Переможців, яким буде надано право на отримання Заохочення.

7.2. Визначення Переможців відбуватиметься 1 раз за період акції: з 21.09.2015 року по 25.09.2015 року буде визначатися 12 (дванадцять) Переможців, що здобудуть право на отримання Заохочення  - 20 000 (двадцять) гривень.

7.3. У разі визначення Учасників Акції як таких, що мають право на отримання  Заохочень, передбаченого у п. 5.1. (надалі - Переможець) цих Правил, Переможців Акції буде повідомлено телефонним дзвінком на номери телефонів, які Учасники Акції залишили в Анкеті Учасника Акції або під час  реєстрації по телефону.

7.4. Результати визначення Переможців Акції, які здобудуть право на отримання Заохочень, передбаченого п.5.1. цих Правил, оформляються письмово у вигляді Протоколу визначення Переможців Акції і затверджуються у присутності представників Замовника Акції.

7.5. Якщо Переможець, який здобув право на отримання Заохочення, не виконав зазначені у п. 8.1 Правил, умови, він вважається таким, який відмовився від Заохочення, та втрачає право на його отримання і не претендує на отримання, у зв'язку з цим, будь-якої компенсації від Замовника/Виконавця Акції. В такому разі Заохочення передається Замовнику Акції.

7.6. Результати визначення Переможців Акції, які отримують право на отримання Заохочень, є остаточними й оскарженню не підлягають.


8. Умови отримання Заохочень.


8.1. Учасник Акції, який здобув право на отримання Заохочення, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про право на Заохочення, повинен надіслати Замовнику такі документи: копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією)), копію ідентифікаційного коду та заповнену Заяву-згоду на обробку персональних даних на адресу: ТОВ «СКИД», а/с 30, Київ-209, 04209.

8.2. Отримання Заохочень Переможцями Акції здійснюється в строки: з 12.10.2015 р. по 23.10.2015 р..

8.3. У випадку ненадання Переможцем Акції документів зазначених в п. 8.1, буде вважатись, що Переможець відмовився від отримання Заохочення. При цьому право на отримання Заохочення переходить до особи, яку за результатами визначення Переможців було визнано резервним.

8.4. Замовник не несе відповідальності за неможливість Учасником Акції, який здобув право на отримання Заохочення, передбачених п. 5.1. цих Правил, скористатися цими Заохоченням з будь-яких причин, що не залежать від Замовника, в тому числі у зв’язку з відсутністю у них необхідних документів, через вади та проблеми зі здоров'ям Учасників Акції, через проблеми з його фізичним чи психічним станом, через особливості віросповідання Учасника Акції, а також у разі неможливості зв’язатися з Переможцем Акції протягом 3 (трьох) діб з моменту визначення його Переможцем Акції за телефоном, який вказаний в анкеті учасника.

8.5. Заохочення Акції отримується Учасником на особистий картковий рахунок.

8.6. Учасник за власний рахунок несе будь-які витрати пов’язані з отриманням Заохочення Акції. Такі витрати не підлягають компенсації з боку Замовника.

 

9. Порядок і спосіб інформування про умови Акції .


9.1. Інформування щодо правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних правил та умов Акції на Інтернет-сайті http://www.telemedia.ua/ru/

 

10. Інші умови


10.1. Заміна Заохочень будь-яким іншим благом чи заміна Заохочень на будь-які інші Заохочення не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

10.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником Акції протягом всього періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Виконавцем та Замовником Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та умов.

10.3. Замовник залишає за собою право в межах акцій проводити додаткові акції, при цьому найменування, кількість, розмір речових та/або грошових заохочень визначається на його розсуд.

10.4. Замовник та/або Виконавець не несе відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних.

- неотримання Учасниками Акції Заохочення з причини зазначення Учасником Акції неправильної та/ неповної та/або не оновленої адреси.

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

10.5. Замовник та/або Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника обставини.

10.6. Замовник Акції не несе відповідальність за виконання зобов'язань опублікованих в цих правилах, в тому числі, стосовно Заохочення передбаченого п. 5.1 цих Правил, у разі, коли Учасники Акції, що отримали право на таке Заохочення, не надали документи зазначені в п. 8.1 даних Правил впродовж 5 (п’яти) календарних днів після отримання інформації про виграш, а також у разі відсутності Учасників Акції чи неможливості зв’язатися з такими Учасниками та повідомити про Заохочення впродовж 3 (трьох) календарних днів після визначення Переможців Акції. Заохочення видається лише у разі виконання Учасниками Акції, що здобули право на отримання Заохочення, усіх вимог передбачених цими правилами Акції.

10.7. Учасники Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

10.8. Обов’язки з виплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

10.9. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення, не можуть передавати своє право отримати Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

10.10. Фактом участі в цій Акції Учасники Акції підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції, вірність наданої ним інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасники Акції несуть персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).

10.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на обробку своїх персональних даних у базі персональних даних Замовника та Виконавця Акції,  у визначений Законом України «Про захист персональних даних» спосіб, з  необмеженим строком, з метою виконання замовлення, отримання товарів, інформаційних матеріалів, рекламних та спеціальних, комерційних пропозицій, дослідження ринку, участі в акційних програмах Замовника (або його комерційних партнерів), а також на передачу на обробку своїх персональних даних третім особам, розпоряднику бази  персональних  даних,  яким можуть передаватись такі дані відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних». Своєю участю в акції Учасник підтверджує своє ознайомлення з правами, передбаченими Законом України  «Про захист персональних даних».

10.12. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником та/або Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасників Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про них з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, фото, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником та/або Виконавцем Акції. Надання такої згоди розглядається у розумінні статей 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

10.13. Ця Акція дійсна лише для роздрібних покупців.

10.14. Кореспонденція надсилається Замовнику за адресою - а/с 30, м. Київ, 04209, Виконавцю за адресою - а/с 24, м. Київ, 04209.

Гарантии качества

Доставка   Доставка   Доставка    
Гарантии качества. Сервисная поддержка   Отслеживание товара при доставке   На сайте только сертифицированные товары!    
             
Каталог Телмоне - напрямок здорового життя тел. (044) 364-07-53 Работаем в будни с 10:00 до 18:00